List Of Short Words

Cornish IPA English
a [a] from (prep.)
a [a] if (conj.)
a [a] o (int.)
a [a] of (prep.)
â [a:] goes (v. irr.)
agh [a:x] ugh (int.)
am [a:m] my (pron.)
an [a:n] the (art.)
a'n [a'n] of him/it (prep.)
a'n [a'n] of the (prep)
ar [a:r] ploughed land (n.m.)
ardh [arð] height (n.m.)
argh [arx] ark/chest (n.m.)
a's [a'z] her, it, them (obj. pron.)
a'th [a'θ] of thy, thee (prep. pron)
ay [aɪ] hey (int.)
a'y [a'ɪ] of her, his, its (prep. pron.)
badh [ba:ð] bath (n.m.)
bagh [ba:x] dungeon (n.f.)
bagh [ba:x] hook (n.f.)
bal [ba:l] mine (n.m.)
bann [ban] height (n.m.)
barr [bar] summit (n.m.)
barv [barv] beard (n.f.)
bas [ba:z] shallow (adj.)
bath [ba:θ] coin (n.m.)
bay [baɪ] kiss (n.m.)
bedh [bɛ:ð] tomb (.m.)
bel [bɛ:l] war (n.m.)
ben [bɛ:n] base (n.m.)
bern [bɛrn] concern (n.m.)
bern [bɛrn] stack (v.)
berr [bɛr] calf of leg (n.f.)
berr [bɛr] short, brief (adj.)
blas [bla:z] taste, smell (n.m.)
bleus [blœ:z] flour (n.m.)
blew [blɛʊ] hair (n. coll.)
bleydh [bleɪð] wolf (n.m.)
bleyn [bleɪn] tip (end) (n.m.)
bloedh [blo:ð] age (in years) (n.m.)
bludh [bly:ð] tender, delicate (adj.)
bodh [bɔ:ð] will, inclination (n.m.)
boel [bo:l] axe (n.f.)
boemm [bom] bump, blow (n.m.)
boes [bo:z] food (n.m.)
bogh [bɔ:x] buck, billy goat (n.m.)
bogh [bɔ:x] cheek (n.f. anat.)
bolgh [bɔlx] gap (n.m. geog.)
boll [bɔl] transparent (adj.)
borr [bɔr] fat (adj)
borr [bɔr] protuberence (n.f.)
bos [bɔ:z] abode (n.f.)
bos [bɔ:s] be, to
bos [bɔ:z] bush (n.m.)
both [bɔ:θ] hump (n.f.)
bour [bu:r] embankment (n.m.)
brag [bra:g] malt (n.m.)
brall [bral] dent (n.m.)
bran [bra:n] crow (n. f. bird)
bras [bra:z] big (adj.)
brath [bra:θ] bite (n.m.)
brav [bra:v] fine, grand (adj.)
bre [brɛ:] hill (n.f. (geog.)
bregh [brɛ:x] arm (n.f. anat.)
brenn [brɛn] hill (n.m. geog.)
breu [brɛʊ] injured (adj.)
breus [brœ:z] judgement (n.f.)
breyn [breɪn] rotten (adj.)
bri [bri:] worth (n.f.)
brith [bri:θ] striped (adj.)
bro [brɔ:] country, land (n.f.)
broenn [bron] rushes (n. coll. bot.)
brogh [brɔ:x] badger (n.m. zool.)
bronn [brɔn] breast (n.f. anat.)
bros [brɔ:z] extremely hot (adj.)
bros [brɔ:z] sting, sharp point (n.m.)
brygh [brɪ:x] freckled, speckled (adj.)
brys [brɪ:z] mind (n.m.)
buan [byan] quick (adj.)
budh [by:ð] profit (n.m.)
bugh [by:x] cow (n.f zool.)
burm [byrm] yeast (n.m.)
bush [by:ʃ] crowd (n.m.)
bydh [bɪ:ð] ever (adv.)
bynk [bɪ:nk] bench (n.f.)
bys [bɪ:z] finger (n.m. anat.)
bys [bɪ:z] until (prep)
bys [bɪ:z] world (n.m.)
byw [bɪw] alive (adj.)
chekk [tʃɛkk] cauldron (n.m.)
chett [tʃɛt] young person (n.m.)
chi [tʃi:] house (n.m.)
da [da:] good (adj.)
dall [dal] blind (adj.)
dans [danz] tooth (n.m.)
dar [da:r] what/why (int.)
darn [da:rn] fragment (n.m.)
das [da:z] stack (n.f.)
de [dɛ:] yesterday (adv.)
deg [dɛ:g] ten (num.)
del [dɛ:l] leaves (n.coll.)
dell [dɛl] since, as (adv)
den [dɛ:n] person (n.m.)
dens [dɛnz] teeth (n.m.)
der [dɛ:r] through, by means of (prep.)
dergh [dɛrx] bright (adj.)
deuv [dœ:v] son-in-law (n.m.)
dew [dɛʊ] two (num. m.)
dha [ða:] thy (pron.)
dhe [ðə] to, for, at (prep.)
dhe'm [ðɛ'm] to my (prep. pron.)
dhe'n [ðɛ'n] to the (prep. pron.)
dhe'th [ðɛ'θ] to thy (prep. pron.)
dhi [ði:] thither (adv.)
dhis [ði:z] to thee (prep. pron.)
dh'ow [ð'ɔʊ] to my (prep. pron.)
dh'y [ð'ɪ] to his, her, its (prep. pron.)
dhymm [ðɪm] to me (prep. pron.)
dhyn [ðɪ:n] to us (prep. pron.)
di [di:] thither (adv.)
dial [dial] vengence (n.m.)
diank [diank] escape (n.m.)
diek [diɛk] lazy (adj.)
dien [diɛn] entire (adj.)
din [di:n] fort (n.m.)
diw [di:ʊ] two (num. f.)
doen [do:n] carry (v.)
does [do:z] dense (adj.)
doeth [do:θ] civilized (adj.)
dons [dɔnz] dance (n.m.)
dor [dɔ:r] earth, ground (n..m.)
dorn [dɔrn] fist, hand (n.m.)
dos [dɔ:z] come (v.)
dov [dɔ:v] tame (adj.)
down [dɔʊn] deep (adj.)
dowr [dɔʊr] water (n.m.)
dral [dra:l] scrap (n.m.)
drayl [draɪl] drag (v.)
dre [drɛ:] through, by means of (prep.)
dren [drɛ:n] thorn (n.m.)
dres [drɛ:z] beyond (prep.)
dreyn [dreɪn] thorns (n.m. pl.)
dreys [dreɪz] brambles (n. coll.)
dri [dri:] bring (v.)
drog [drɔ:g] bad (adj.)
drudh [dry:ð] precious (adj.)
drumm [drym] ridge (n.m.)
du [dy:] black (adj.)
du [dy:] finished (adj.)
dug [dy:g] duke (n.m.)
dur [dy:r] steel (n.m.)
dydh [dɪ:ð] day (n.m.)
dyen [dɪɛn] cream (n.m.)
dyowl [dɪɔʊl] devil (n.m.) [n.f. in NJW]
dyw [dɪʊ] god (n.m.)
e [ɛ:] him, it (pron. obj.)
el [ɛ:l] angel (n.m.)
els [ɛlz] step-son (n.m)
er [ɛ:r] eagle (n.m. zool.)
er [ɛ:r] for, by, on account of (prep.)
er [ɛ:r] temple (n.m. anat.)
ergh [ɛrx] snow (n. coll.)
es [ɛ:z] thou wast (v.)
eth [ɛ:θ] eight (num.)
eth [ɛ:θ] went (v.)
eun [ɛʊn] correct (adj.)
eur [yr] hour (n.m.)
eur [yr] hour, o'clock (adv.)
eus [œ:z] is (v.)
euth [œ:θ] terror (n.m.)
ev [ɛ:v] he, him, it (pron.
eyn [eɪn] lambs (n. pl.)
fav [fa:v] beans (n. coll.)
fay [faɪ] faith (n.m.)
fel [fɛ:l] cuning (adj.)
felgh [fɛlx] spleen (n.f.)
fell [fɛl] cruel (adj.)
fer [fɛ:r] leg (n.f. anat.)
fler [flɛ:r] stench (n.m.)
flogh [flɔ:x] child (n.m.)
fo [fɔ:] escape (n.m.)
fog [fɔ:g] furnace (n.f.)
fols [fɔlz] split (n.m.)
fordh [fɔrð] road (n.f.)
forn [fɔrn] oven (n.f.)
fos [fɔ:z] wall (n.f.)
fow [fɔʊ] cave (n.f.)
freth [frɛ:θ] fluent (adj.)
freudh [frœ:ð] brawl (n.m.)
fria [fria] fry (v.)
frig [fri:g] nostril (n.m. anat.)
froeth [fro:θ] fruit (n. coll.)
fros [frɔ:z] water course (n.m.)
fun [fy:n] cable, long rope (n.f.)
fur [fy:r] wise (adj.)
furv [fyrv] shape (n.f.)
fust [fy:st] club, bludgeon (n.f.)
fydh [fɪ:ð] faith (n.f.)
fyll [fɪl] fiddle (n.m.)
fysk [fɪ:sk] haste (n.m.)
fysk [fɪ:sk] hasty (adj.)
gal [ga:l] villain (n.m)
gans [ganz] with, by (prep.)
garm [garm] shout (n.f.)
garr [gar] leg, thigh, stem, stalk
garth [garθ] enclosure (n.m.)
gast [ga:st] bitch (n.f.)
gel [gɛ:l] leech (n.f.)
gell [gɛl] tawny (adj.)
gen [gɛ:n] jaw (n.f.), chin(n.m.)
genn [gɛn] chisel (v.)
ger [gɛ:r] word (n.m.)
gev [gɛv] grief, misery (n.m.)
gik [gi:k] smallest thing (n.m.)
glan [gla:n] clean (adj.)
glann [glan] bank of a river (n.f.)
glas [gla:z] blue, green (adj.)
glaw [glaʊ] rain (n.m.)
glew [glɛʊ] sharp, translucent, penetrating
glin [gli:n] knee (n.m. anat.)
gloes [glo:z] anguish (n.f.)
glos [glɔ:z] cow chips (n. coll.)
glow [glɔʊ] bright (adj.)
glow [glɔʊ] coal (n. coll.)
gluth [gly:θ] dew (n.m.)
glyb [glɪ:b] wet (adj.)
glyn [glɪn] valley [deep] (n.m.)
godh [gɔ:ð] mole (n.f. zool.)
goedh [go:ð] goose (n.f.)
goedh [go:ð] wild (adj.)
goel [go:l] sail (n.m.)
goel [go:l] vigil (n.m.)
goen [go:n] down (n.f. geog.)
goen [go:n] sheath (n.f.)
goer [go:r] knows (v.)
goes [go:z] blood (n.m.)
goeth [go:θ] pride (n.m.)
goeth [go:θ] stream, watercourse (n.f.)
gols [gɔlz] head of hair (n.m.)
gonn [gɔn] know, I (v.)
gorm [gɔrm] brown (adj.)
gorth [gɔrθ] stubborn (adj.)
gos [gɔ:z] known, it is (v.)
gour [gɔʊr] male person, husband (n.m.)
gov [gɔ:v] blacksmith (n.m.)
gow [gɔʊ] lie, untruth (n.m.)
gowl [gɔʊl] fork (Y-shape) (n.f.)
gras [gra:z] thanks (n.m.)
gre [grɛ:] herd (n.f.)
gre [grɛ] rank (n.m.)
greg [grɛ:g] cackling (n.m.)
greuv [grœ:v] front [of body] (n. m.)
gronn [grɔn] bunch, pile (n.m.)
grow [grɔʊ] gravel (n. coll.)
grows [grɔʊz] gooseberries (n. coll.)
grudh [gry:ð] jaw, cheek (n.f anat.)
grug [gry:g] heather (n.m.)
gryll [grɪl] cricket (n.m.)
gul [gy:l] do, make (v.)
gwag [gwa:g] empty (adj.)
gwall [gwal] accident, defect (n.m.)
gwan [gwa:n] prick (n.f.)
gwann [gwan] weak (adj.)
gwarr [gwar] nape (n.f.)
gwas [gwa:z] fellow (n.m)
gwav [gwa:v] winter (n.m.)
gwel [gwɛ:l] poles (n. coll.)
gwel [gwɛ:l] sight (n. m.)
gwell [gwɛl] better (adj.)
gwels [gwɛlz] grass (n. coll.)
gwenn [gwɛn] anus (n.m. anat.)
gwer [gwɛ:r] husbands (n. m. pl.)
gwerth [gwɛrθ] sale (n.f. event)
gweth [gwɛ:θ] worst (adj.)
gweus [gwys] lip (n.f. anat.)
gweyth [gweɪθ] work (n.m.)
gwia [gwia] weave (v.)
gwias [gwiaz] web (n.m.)
gwig [gwi:g] village (n.f)
gwigh [gwi:x] squeak (n.m.)
gwin [gwi:n] wine (n.m.)
gwir [gwi:r] true, real (adj.)
gwis [gwi:z] sow (n.f.)
gwisk [gwi:sk] dress, husk (n.m.)
gwith [gwi:θ] custody (n.m.)
gwius [gwiyz] winding (adj.)
gwiw [gwiʊ] worthy, fit, proper (adj.)
gwlan [gwla:n] wool (n. coll.)
gwlas [gwla:z] country, land (n.f.)
gwlygh [gwlɪ:x] moist (adj.)
gwragh [gwra:x] witch (n.f.)
gwreg [gwrɛ:g] wife (n.f.)
gwri [gwri:] seam (n.m.)
gwrug [gwry:g] did, made (v.)
gwrys [gwrɪ:z] crystal (n.m.)
gwrys [gwrɪ:z] done (adj.)
gwydh [gwɪ:ð] trees (n. coll.)
gwyg [gwɪ:g] bindweed (n. coll.)
gwyll [gwɪl] vagrant (n.m.)
gwyls [gwɪlz] wild (adj.)
gwynn [gwɪn] white (adj.)
gwyr [gwɪ:r] green (adj.)
gwyrdh [gwɪrð] green (adj.)
gwyth [gwɪ:θ] vein (adj.)
gyth [gɪ:θ] complaint (n.m.)
gyw [gɪ:w] spear, lance (n.m.)
ha [ha:] and (conj. before consonants)
hag [ha:g] and (conj. before vowels)
hal [ha:l] moor, marsh (n.f.)
ha'm [ha'm] and my
ha'n [ha'n] and the
hap [hap] chance (n.m.)
hardh [harð] bold (adj.)
harth [harθ] bark (of a dog) (n.m.)
has [ha:z] seed (n. coll.)
ha'th [ha'θ] and thy
hav [ha:v] summer (n.m.)
ha'w [ha'w] and my
hay [haɪ] enclosure (n.f.)
ha'y [ha'ɪ] and his/her
heb [hɛ:b] without (prep.)
hedh [hɛ:ð] stop (int.)
hel [hɛ:l] generous (adj.)hel
helgh [hɛlx] hunt (n.m.)
hell [hɛl] tardy (adj.)
hemm [hɛm] this (pron. m.)
hen [hɛ:n] old (adj.)
henn [hɛn] that (pron. m.)
her [hɛ:r] stubborness (n.m.)
hern [hɛrn] sardines (n. coll.)
hes [hɛ:z] swarm, flock (n.f.)
hesk [hɛ:sk] sedges (n. coll.)
heudh [hœ:ð] joyful (adj.)
heydh [heɪð] barley (n. coll.)
heyl [heɪl] estuary, river mouth (n.m.)
hi [hi:] she, it, her (pron. obj.)
hin [hi:n] border (n.m.)
hin [hi:n] climate (n.f.)
hir [hi:r] long, tall (adj.)
ho [hɔ:] stop, halt (int.)
homm [hɔm] this (pron. f.)
hon [hɔ:n] that (pron. f.)
hons [hɔ:nz] yonder (adv.)
hordh [hɔrð] ram (n.m.)
horn [hɔrn] iron (n.m.)
hos [hɔ:z] duck (n.m.)
hou [hɔy] hi, hellow (int.)
howl [hɔʊl] sun (n.m.)
hun [hy:n] sleep (n.m.)
hus [hy:z] enchantment (n.m.)
hwaff [hwaf] blow, punch (n.m.)
hwar [hwa:r] gentle (adj.)
hwarth [hwarθ] laughter (n.m.)
hwath [hwa:θ] again
hwath [hwa:θ] yet, again (adv.)
hweg [hwɛ:g] sweet, dear, pleasant (adj.)
hwegh [hwɛ:x] six (num.)
hwel [hwɛ:l] work (n. m.)
hwenn [hwɛn] fleas (n. coll.)
hwer [hwɛ:r] happens (v.)
hwi [hwi:] you (pron. pl.)
hwib [hwi:b] pipe (musical (n.f.)
hwil [hwi:l] beetle (n.m.)
hwoer [hwo:r] sister (n.f.)
hwynn [hwɪn] weeds (n. coll.)
hwys [hwɪ:z] sweat, perspiration (n.m.)
hy [hɪ:] her, its (pron.)
hyg [hɪ:g] swindle (n.f.)
hyns [hɪnz] road, way, path (n.m.)
hys [hɪ:z] length (n.m.)
i [i:] they, them (pron.)
is [i:z] below, under (prep.)
jy [dʒɪ:] thee (pron.)
kall [kal] cuning (adj.)
kals [kalz] heap (n.m.)
kamm [kam] bent, crooked (adj.)
kams [kamz] surplice (n.f.)
kan [ka:n] song (n.f.)
kann [kan] bright white (adj.)
kann [kan] brightness, shine (n.m.)
kans [kanz] hundred (num.)
kar [ka:r] kinsman (n.m.)
karn [karn] hoof (n.m.)
karr [kar] car, cart (n.m)
karth [karθ] cleansing (n.m.)
kas [ka:z] hatred (n.m.)
kast [ka:st] trick (n.m)
kath [ka:θ] cat (n.f.)
ke [kɛ:] go (v. imp.)
ke [kɛ:] hedge (n.m.)
keas [kɛaz] enclouse (v.)
kel [kɛ:l] hidden (adj.)
ken [kɛ:n] cause, reason (n.m.)
ken [kɛ:n] other, another (adj.)
kenn [kɛn] skin (n.m.)
ker [kɛ:r] dear, costly (adj.)
ker [kɛ:r] fort (n.f.)
kerdh [kɛrð] walk, journey (n.m.)
kergh [kɛrx] oats (n. coll.
kern [kɛrn] horns (n. pl.)
kes [kɛ:z] hedged (adj.)
keth [kɛ:θ] same (adj.)
keth [kɛ:θ] servile (adj.)
keudh [kœ:ð] sorrow, travail (n.m.)
keun [kœ:n] dogs (n. pl.)
keun [kœ:n] reeds (n. coll.)
keus [kœ:z] cheese (n.m.)
kew [kɛʊ] enclosure (adj.))
keyn [keɪn] back (n.m.)
ki [ki:] dog (n. m.)
kib [ki:b] cup (n.f.)
kig [ki:g] meat (n.m.)
kil [ki:l] nook (n.m)
kiogh [kiɔx] snipe (n.f. bird)
klav [kla:v] sick (adj.)
kledh [klɛ:ð] ditch (n.m.)
kledh [klɛ:ð] left (adj.)
klegh [klɛ:x] bells (n. pl.)
kleys [kleɪz] ditch (n.m.)
kloes [klo:z] lattice, rack (n.f.)
klof [klɔ:f] lame (adj.)
klog [klɔ:g] crag (n.f.)
klogh [klɔ:x] bell (n.m.)
klor [klɔ:r] meek (adj.)
klow [klɔʊ] lock (door) (n.m.)
klun [kly:n] hip (n.f.)
klus [kly:z] roost (n.m.)
klys [klɪ:z] cozy, sheltered (adj.)
klyw [klɪ:w] sense of hearing (n.m.)
kodh [kɔ:ð] pod, husk (n.f.)
koedh [ko:ð] behoves, it (v.)
koeg [ko:g] worthless
koel [ko:l] omen (n.f.)
koes [ko:z] forest (n.m.)
kogh [kɔ:x] blood-red (adj.)
kogh [kɔ:x] bonnet (n.m)
kok [kɔ:k] fishing boat (n.m.)
kolgh [kɔlx] point (n.m.)
kolm [kɔlm] knot (n.m.)
kons [kɔnz] vagina (n.f.)
kor [kɔ:r] hedge (n.m.)
kordh [kɔrð] clan (n.m.)
korf [kɔrf] body (n.m.)
korn [kɔrn] horn (n.m.)
kors [kɔrz] reeds (n. coll.)
kos [kɔ:z] itching (n.f.)
kosk [kɔ:sk] admonishment (n.f.)
kosk [kɔ:sk] sleep (n.m.)
koth [kɔ:θ] familiar (adj.)
koth [kɔ:θ] old (adj.)
kott [kɔt] brief (adj.)
kov [kɔ:v] memory (n.m.)
kow [kɔʊ] hollow (adj.)
kowl [kɔʊl] cabbage (n. coll.)
kowl [kɔʊl] soup (n.m.)
kowr [kɔʊr] giant (n.m.)
kows [kɔʊz] talk (v.)
kraf [kra:f] grasping (adj.)
krag [kra:g] sandstone (n. coll.)
kragh [kra:x] scabby (adj.)
krann [kran] scrub, brachen (n. coll.)
kras [kra:z] toasted, parched (adj.)
kraw [kraʊ] hole, perforation (n.m.)
kreg [krɛ:g] hoarse (adj..)
kren [krɛ:n] tremble (v.)
krenn [krɛn] round (adj.)
kres [krɛ:z] center (n.m.)
kres [krɛ:z] central (adj.)
kres [krɛ:z] faith (n.f.)
kres [krɛ:z] peace (n.m.)
kreun [krœ:n] reservoir (n.m.)
krev [krɛ:v] strong (adj.)
krey [kreɪ] chalk (n.m.)
krib [kri:b] comb (n.f.)
krin [kri:n] dry, brittle (adj.)
kris [kri:z] vigour (n.m.)
kriv [kri:v] raw, unripe (adj.)
kro [krɔ:] fresh [food] (adj.)
kroen [kro:n] strap (n.m.)
krog [krɔ:g] tug (n.f.)
kromm [krɔm] bent (adj.)
kronk [krɔnk] thump (n.m.)
kroth [krɔ:θ] belly (n.f.)
kroust [kru:st] picnic, snack (n.m.)
krow [krɔʊ] bloodshed (n.m.)
krowd [krɔʊd] violin (n.m.)
krows [krɔʊz] cross (n.f.)
krug [kry:g] mound, hillock (n.m.)
krygh [krɪ:x] wrinkle (n. m.)
krys [krɪ:z] shaking (n.m.)
krys [krɪ:z] shirt (n.m.)
kudh [ky:ð] hidden (adj.)
kui [kyi] foal (v.)
kul [ky:l] narrow (adj.)
kuv [ky:v] kind (adj.)
kweth [kwɛ:θ] cloth (n.f.)
kwit [kwi:t] free (adj.)
kyf [kɪ:f] stump (n.m.)
kylgh [kɪlx] ring (n.m.)
kyn [kɪ:n] though (conj.)
kyns [kɪnz] previous (adj.)
kynth [kɪnθ] though (conj.)
kyst [kɪ:st] box (n.f.)
lamm [lam] jump (v.)
lann [lan] church-site (n.f.)
las [la:z] dram [of liquor] (n.m.)
last [la:st] nastyness (n.m.)
lath [la:θ] yard [measurement] (n.f.)
lath [la:θ] yard, staff rod (n.f.)
legh [lɛ:x] slab (n.m.)
len [lɛ:n] trusty (adj.)
lenn [lɛn] blanket (n.f.)
lent [lɛnt] slow (adj.)
lergh [lɛrx] track, trace (n.m.)
lesk [lɛ:sk] cradle (n.m.)
leth [lɛ:θ] milk (n.m.)
leugh [lœ:x] calf (n.m. zool.)
leun [lœ:n] full (adj.)
leur [lœ:r] floor, ground (n.m.)
leuv [lœ:v] hand (n.f. anat.)
lev [lɛ:v] utterence (n.m.)
lew [lɛʊ] lion (n.m. zool.)
leys [leɪz] mud (n.m.)
li [li:] lunch (n.f.)
li [li:] oath (n.m.)
lia [lia] oath, take a (v.)
lien [liɛn] napkin, linen (n.m.)
lies [liɛz] many (adj.)
lin [li:n] flax (n. coll.)
lin [li:n] liquid (n.m.)
lith [li:θ] limb (n.m.)
liv [li:v] file, rasp (n.f.)
liv [li:v] flood (n.m.)
liw [liʊ] color (n.m.)
lo [lɔ:] spoon (n.f.)
loer [lo:r] moon (n.f.)
loes [lo:z] grey (adj.)
loeth [lo:θ] tribe (n.m.)
log [lɔ:g] cell [monastic] (n.f.)
logh [lɔ:x] pool, lake [coastal] (n.m.)
lok [lɔ:k] presence (n.m.)
lomm [lɔm] drop (n.m.)
lomm [lɔm] naked (adj.)
lonk [lɔnk] gully (n.m.)
lorgh [lɔrx] walkingstick, pole (n.f.)
los [lɔ:z] squalid (adj.)
losk [lɔ:sk] burning (n.m.)
lost [lɔ:st] tail (n.m.)
low [lɔʊ] lice (n. coll.)
lown [lɔʊn] sliver, blade (n.m.)
lows [lɔʊz] shoot, sprout (n.m.)
lu [ly:] army (n.m)
lugh [ly:x] sea-mist (
lus [ly:z] bilberries (n. coll.)
lyen [lɪɛn] learning (n.m.)
lymm [lɪm] acute, keen (adj.)
lynn [lɪn] pond, lake [inland] (n.m.)
lys [lɪ:z] hall, court (n.f.)
lyw [lɪ:w] rudder (n.m.)
ma [ma:] so that (conj.)
ma [ma:] this (pron.)
mab [ma:b] son (n.m.)
mal [ma:l] pest (int.)
mall [mal] eagerness, urgency (n.m.)
mamm [mam] mother (n.f.)
mann [man] nothing, nil, zero (n.m.)
mans [manz] crippled (adj.)
mar mar if (conj.)
margh [marx] horse (n.m.)
mars [marz] if (conj.)
mar's [mar'z] unless (conj.)
marth [marθ] wonder, surprise (n.m.)
mas [ma:z] good [morally] (adj.)
ma's [ma'z] unless (conj.)
maw [maʊ] boy, youth (n.m.)
may [maɪ] so (adv.)
may [maɪ] so that (conj.)
mayth [maɪθ] so that [before vowels](conj.)
Me [mɛ] May (n.m.)
mel [mɛl] honey (m.)
mell [mɛl] joint (n.m. anat.)
mels [mɛlz] wether sheep (n. pl.)
men [mɛ:n] stone (n.m)
men [mɛ:n] strong (adj.)
mergh [mɛrx] horses (n. pl.)
mes [mɛ:z] acorns (coll.)
mes [mɛ:z] but (conj.)
mes [mɛ:z] field [open] (n.m.)
meth [mɛ:θ] feeding (n.m.)
meth [mɛ:θ] shame (n.f.)
meul [mɛʊl] disgrace (n.m.)
meur [mœ:r] great, many (adj.)
meus [mœ:z] thumb (n.m.)
mewgh [mɛʊx] guarantee (n.m.)
meyl [meɪl] mullet (n.m.)
meyn [meɪn] stones (n. pl.)
mik [mi:k] squeak (n.m.)
mil [mi:l] animal (n.m)
mil [mi:l] thousand (n.m.)
min [mi:n] snout, lip (n.m.)
mir [mi:r] apearance (n.m.)
mis [mi:z] month (n.m.)
mo [mɔ:] by night and day (adv.)
mo [mɔ:] twilight (n.m.)
moen [mo:n] ore (n.m)
moen [mo:n] slender (adj.)
moes [mo:z] table (n.f.)
mog [mɔ:g] smoke (n.m.)
mogh [mɔ:x] pigs (n. pl.)
mol [mɔ:l] clotted blood (n.m.)
molgh [mɔlx] thrush (n.f. bird)
mon [mɔ:n] dung [fish] (n.m.)
mong [mɔng] mane (n.f.)
mor [mɔ:r] berries (n. coll.)
mor [mɔ:r] sea (n.m.)
mos [mɔ:z] go (v.)
most [mɔ:st] filth (n.m.)
moy [mɔɪ] more (adj.)
mus [my:z] mad, insane (adj.)
my [mɪ:] I, me (pron.)
myll [mɪl] poppy (n.f.)
mynn [mɪn] kid [goat] (n.m.)
myns [mɪnz] as many as (pron.)
myns [mɪnz] size (n.m.)
na [na:] no (int.)
na [na:] nor (conj.)
na [na:] that, those (adv.)
nadh [na:ð] choping (n.m.)
nag [na:g] nor (conj.)
nag [na:g] that not (ptl.)
namm [nam] flaw (n.m.)
nans [nanz] valley (n.m.)
nas [na:z] disposition (n.f.)
nath [na:θ] puffin (n.f. bird)
naw [naʊ] nine (num.)
neb [nɛ:b] any, some (adj.)
neb [nɛ:b] some (pron.)
nedh [nɛ:ð] nits (n. coll.)
nell [nɛl] strength (n.m.)
nen [nɛ:n] ceiling (n.m.)
nerth [nɛrθ] strength (n.m.)
nes [nɛ:z] nearer (adj.)
neus [nœ:z] thread (n. coll.)
nev [nɛ:v] heaven (n.m.)
new [nɛʊ] sink (n.f.)
neyth [neɪθ] nest (n.m.)
nith [ni:θ] niece (n.f.)
niwl [niʊl] fog (n.m.)
noeth [no:θ] naked (adj.)
nor [nɔ:r] world (n.m.)
nos [nɔ:z] night (n.f.)
nos [nɔ:z] yonder (adv.)
nown [nɔʊn] hunger (n.m.)
noy [nɔɪ] nephɛʊ (n.m.)
nuk [ny:k] back (n.m.)
ny [nɪ:] not (ptl.)
nyns [nɪnz] not (ptl.)
o [ɔ:] was (v.)
oen [o:n] lamb (n.m.)
oer [o:r] freezing (adj.)
oes [o:z] epoch, age (n.m.)
ol [ɔ:l] track, print (n.m.)
oll [ɔl] all (adj.)
oll. [ɔl] entirely (adj.)
on [ɔ:n] we are (v.)
onn/ennwydh [ɔn/ɛnwɪð] ash trees (n. coll.)
or [ɔ:r] edge (n.f.)
or [ɔ:r] one is (v.)
ors [ɔrz] bear (n.m. zool.)
orth [ɔrθ] at, by (prep.)
os [ɔ:z] thou art (v.)
ott [ɔt] see (int.)
ow [ɔʊ] my (adj.)
owr [ɔʊr] gold (n.m.)
oy [ɔɪ] egg (n.m.)
pal [pa:l] shovel (n.f.)
pals [palz] numerous (adj.)
pan [pa:n] what (pron.)
pan [pa:n] when (conj.)
pann [pan] cloth (n.m.)
pans [panz] dell (n.m.)
par [pa:r] as (adv.)
par [pa:r] by (prep.)
pas [pa:z] cough (n.m.)
pegh [pɛ:x] sin (n.m.)
pel [pɛ:l] ball (n.f.)
pell [pɛl] far (adj.)
penn [pɛn] head (n.m.)
per [pɛ:r] crock (n.m.)
perth [pɛrθ] thicket (n.f.)
pes [pɛ:z] how many (adv.)
peub [pœ:b] everyone (pron.)
peur [pœ:r] pasture (n.m.)
p'eur [p'œr] when (adv.)
pib [pi:b] pipe (n.f.)
pig [pi:g] point (n.m.)
pil [pi:l] arrowhead (n.m.)
pith [pi:θ] greedy (adj.)
piw [piʊ] own, posess (v.)
piw [piʊ] who (pron.)
pla [pla:] plague (n.f.)
platt [pla:t] flat (adj.)
ple [plɛ:] where (adv.)
pleg [plɛ:g] fold (n.m.)
ple'th [plɛ'θ] where (phr.)
plomm [plɔm] lead [metel] (n.m.)
plos [plɔ:z] dirty (adj.)
pluv [ply:v] feathers (n. coll.)
plyw [plɪ:w] parish (n.f.)
po [pɔ:] or (conj./adv. RG)
poell [pol] intelligence (n.m.)
poes [po:z] heavy (adj.)
poeth [po:θ] scorching (adj.)
pokk [pɔkk] kiss (n.m.)
pols [pɔlz] moment (n.m.)
ponn [pɔn] dust [light] (n.m.)
pons [pɔnz] bridge (n.m.)
porth [pɔrθ] gate (n.m.)
porth [pɔrθ] harbour (n.m.)
pot [pɔ:t] kick (n.m.)
pow [pɔʊ] country (n.m.)
pows [pɔʊz] dress (n.f.)
prag [pra:g] why (adv.)
pras [pra:z] meadow (n.m.)
pren [prɛn] beam, timber (n.m.)
pri [pri:] clay (n.m.)
pries [priɛz] married (adj.)
pris [pri:z] price (n.m.)
prow [prɔʊ] profit (n.m.)
prys [prɪ:z] time (n.m.)
prysk [prɪ:sk] bushes (n. coll.)
pryv [prɪ:v] worm (n.m.)
pur [py:r] mucus (n.m.)
puth [py:θ] well [water] (n.m.)
py [pɪ:] what (pron.)
py [pɪ:] which (pron.)
pych [pɪ:tʃ] stab (n.m.)
pyg [pɪ:g] tar (n.m.)
pymp [pɪmp] five (num.)
pysk [pɪ:sk] fish (n.m.)
pyth [pɪ:θ] thing (n.m.)
pyth [pɪ:θ] what (pron.)
rag [ra:g] for, in order to (prep.)
rann [ran] portion (n.f.)
ras [ra:z] blessing (n.m.)
re [rɛ:] give (v.)
rech [rɛ:tʃ] hound (n.m.)
ren [rɛ:n] we give (v.)
res [rɛ:z] given (v.)
res [rɛ:z] need (n.m.)
reun [rœ:n] seal (n.m. zool.)
rew [rɛʊ] frost, ice (n.m.)
reydh [reɪð] sex (n.f.)
ri [ri:] grant (v.)
rians [rianz] donation (n.m.)
rin [ri:n] mystery (n.m.)
riv [ri:v] number (n.m.)
riw [riʊ] slope (n.f.)
ro [rɔ:] gift (n.m.)
roes [ro:z] net (n.f.)
rogh [rɔ:x] grunt (n.m.)
ros [rɔ:z] spur (n.m.)
ros [rɔ:z] wheel (n.f.)
roth [rɔ:θ] form, shape (n.m.)
routh [ruθ] multitude (n.f.)
roy [rɔɪ] give (v. command)
rudh [ry:ð] red (adj.)
run [ry:n] hill (n.f.)
rusk [ry:sk] bark [tree] (n.f.)
ryb [rɪ:b] close to (prep.)
rydh [rɪ:ð] free, open (adj.)
ryll [ryl] cleft (n.f.)
rynk [rɪnk] quail (n.f.)
rynn [rɪn] point of land (n.m.
rys [rɪ:z] ford (n.f.)
sagh [sa:x] bag, sack (n.m.)
sall [sal] salted (adj.)
sand [sand] dish [food] (n.m.)
sans [sanz] sacred (adj.)
sarf [sarf] serpent (n.f.)
sav [sa:v] stance (n.m.)
saw [saʊ] safe (Adj.)
sawn [saʊn] cleft, gully (n.f.)
sel [sɛ:l] base (n.f.)
ser [sɛ:r] artisan (n.m.)
sergh [sɛrx] affection (n.m.)
serth [sɛrθ] steep (adj.)
seth [sɛ:θ] arrow (n.f.)
seudh [sœ:ð] depression [in ground] (n.m.)
seul [sœ:l] whoever (pron.)
seyth [seɪθ] seven (num.)
si [si:] buzz, hiss (n.m.)
siw [siʊ] bream (n.m.)
skath [ska:θ] boat (n.f.)
skav [ska:v] nimble (adj.)
skaw [skaʊ] elder-tree (n. coll.)
skeul [skœ:l] ladder (n.f.)
skeus [skœ:z] shadow (n.m.)
skodh [skɔ:ð] shoulder (n.f. anat.)
skoell [skol] neglect (n.m.)
skoes [sko:z] shield (n.m.)
skon [skɔ:n] quickly (adv.)
skons [skɔnz] fortress (n.m.)
skorr [skɔr] boughs (n. coll.)
skoul [skul] kite (n.m. bird)
skown [skɔʊn] bench (n.m.)
skrif [skri:f] document (n.m.)
skruth [skry:θ] shudder (n.m.)
slynk [slɪnk] slippery (adj.)
smat [sma:t] hardy (adj.)
snell [snɛl] quick (adj.)
soedh [so:ð] office (n.f.)
soen [so:n] charm (n.m.)
soev [so:v] tallow (n.m.)
son [sɔ:n] sound (n.m.)
sorr [sɔr] anger (n.m.)
sort [sɔrt] hedgehog (n.m.)
sowl [sɔʊl] thatch (n. coll.)
Sows [sɔʊz] Englishman (n.m.)
spens [spɛnz] pantry (n.m.)
spern [spɛrn] thorns (n. coll.)
splan [splan] shining (adj.)
sprall [spral] fetter (n.m.)
spys [spɪ:z] shortly (adv.)
stag [sta:g] mire (n.m.)
sten [stɛ:n] tin [metal] (n.m.)
ster [stɛ:r] stars (n. coll.)
stos [stɔ:z] gnat (n.m. zool.)
stras [stra:z] lowland (n.m.)
strel [strɛ:l] mat (n.m.)
striw [striʊ] sneeze (n.m.)
strol [strɔ:l] litter, rubbush (n.m.)
stumm [stym] bend (n.m.)
styl [stɪ:l] rafter (n.m.)
styr [stɪ:r] meaning (n.m.)
syg [sɪ:g] bond (n.f.)syg
sygh [sɪ:x] dry (adj.)
syr [sɪ:r] sir (n.m.)
tag [ta:g] chocking (n.m.)
tal [ta:l] forehead (n.m. anat.)
tamm [tam] fragment (n.m.)
tan [ta:n] fire (n.m.)
tann [tan] take (v. imp.)
tardh [tarð] explosion (n.m.)
tas [ta:z] father (n.m.)
taw [taʊ] silence (n.m.)
te [tɛ:] tea (n.m.)
teg [tɛ:g] beautiful (adj.)
teg [tɛ:g] completly (adv.)
tegh [tɛ:x] retreat (n.m.)
tell [tɛl] holes (n. pl.)
ter [tɛ:r] eager (adj.)
tes [tɛ:z] heat (n.m.)
teudh [tœ:ð] molten, melted (adj.)
teul [tɛʊl] gloomy (adj.)
tew [tɛʊ] fat, thick (adj.)
teyl [teɪl] manure (n.m.)
teyr [teɪr] three (num. f.)
tin [ti:n] rump (n.f.)
tior [tiɔr] thatcher (n.m.)
tir [ti:r] land (n.m.)
to [tɔ:] roof (n.m.)
toell [tol] fraud (n.m.)
toemm [tom] warm (adj.)
toes [to:z] dough (n.m.)
toll [tɔl] burrow (n.m.)
tonn [tɔn] wave (n.f.)
torgh [tɔrx] boar (n.m. zool.)
torr [tɔr] belly (n.f.)
torr [tɔr] break, (n.m.)
tra [tra:] thing (n.f.)
trayn [traɪn] enticement (n.m.)
tre [trɛ:] farmsted, village (n.f.)
tregh [trɛ:x] cut, slice (n.m.)
trenk [trɛnk] acrid (adj.)
treth [trɛ:θ] beach (n.m.)
trev [trɛ:v] farmstead (n.f.)
trew [trɛʊ] saliva (n.m.)
treys [treɪz] feet (n. pl.)
tri [tri:] three (num. m.)
trig [tri:g] position (n.m.)
troen [tro:n] nose (n.m.)
troes [tro:z] foot (n.m)
troes [tro:z] starling (n.m. bird)
troeth [tro:θ] decoction (n.m.)
trog [trɔ:g] chest [box] (n.m.)
trogh [trɔ:x] cracked (adj.)
tromm [trɔm] sudden (adj.)
truedh [tryɛð] pity (n.m.)
trumm [trym] ridge (n.m.)
tryg [trɪ:g] low tide (n.m.)
trygh [trɪ:x] superior (adj.)
tu [ty:] side (n.m.)
tueth [tyɛ:θ] tend, tendency (n.m.)
tus [ty:z] people (n. pl.)
ty [tɪ:] thou (pron.)
unn [yn] one (adj.)
us [y:z] chaff (n. coll.)
us [y:z] yell (n.m.)
vy [vɪ:] me (pron. obj.)
vydh [vɪð] any (pron.)
war [wa:r] on, upon (prep.)
y [ɪ:] his, its (pron.)
ya [ja:] yes (int.)
yagh [ja:x] healthy (adj.)
yalgh [jalx] purse (n.f.)
yar [ja:r] hen (n.f.)
yer [jɛ:r] hens (n. pl.)
yet [jɛ:t] gate (n.f.)
yeth [jɛ:θ] language (n.f.)
yew [jɛʊ] yoke (n.f.)
yey [jeɪ] ice (n.m.)
yeyn [jeɪn] cold (adj.)
y'm [ɪ'm] in my
yn [ɪ:n] in, at (prep.)
y'n [ɪ'n] in the
ynn [ɪn] narrow, slender (adj.)
yns [ɪnz] they are (v.)
yo'nk [jɔ'nk] young (adj.)
yorgh [jɔ:rx] roedeer (n.f.)
yown [jɔʊn] bass [fish] (n.m.)
yr [ɪ:r] fresh (adj.)
ys [ɪ:z] corn (n. coll.)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License